Da Capo is weer gestart!

Onmiddelijk na het gereed komen van het Protocol voor blazers van het KNMO en daarop groen licht van het RIVM zijn wij in juni 2020 weer gestart met de repetities

Uiteraard alles met inachtneming van de regels in het Protocol van KNMO en het Standaardregelement van het RIVM.  

Helaas zijn optredens nog niet mogelijk, maar misschien dat in de nabije toekomst hiervoor een oplossing wordt gevonden.